zorgverzekering

Zorgtoeslag 2018 aanvragen vanaf 18 jaar

Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag als tegemoetkoming voor je zorgkosten / zorgverzekering. Welke zorgverzekering je hebt is niet van invloed op de toeslag welke de belastingdienst zal uitbetalen. Er dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Zorgtoeslag 2018 aanvragen

De hoogte van je zorgtoeslag kan in 2017 tussen € 3,- en € 170,- liggen. Bij een inkomen van € 27.500, zonder toeslagpartner, krijg je geen zorgtoeslag. Heb je wel een toeslagpartner (van 18 jaar of ouder) dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,-. De uitbetaling van zorgtoeslag is een voorschot en gebeurd altijd maandelijks tussen de 20e en 22e van de betreffende maand. Een overzicht van alle datums uitbetaling zorgtoeslag 2017 vind je hieronder.

Voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag in 2017:

* Je dient een eigen zorgverzekering te hebben (geldt voor: jongeren van 18 jaar en ouder)
* Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning
* Je moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
* Je inkomen en vermogen mogen een maximum hoogte niet overschrijden

Maar wat is een toeslagpartner? Dit is je echtgenoot of een geregistreerd partner. Maar ook iemand waarmee je op hetzelfde adres woont kan in sommige gevallen je toeslagpartner zijn. Op de website van de Belastingdienst vind je een makkelijk hulpmiddel om uit te zoeken of je wel of geen toeslagpartner hebt. Houd er rekening mee dat wanneer je halverwege een jaar een toeslagpartner krijgt je de al ontvangen zorgtoeslag volledig terug moet betalen.

Hoogte van zorgtoeslag 2017 berekenen

Hieronder kun je stapsgewijs je zorgtoeslag berekenen. Het bruto inkomen is het inkomen per jaar en het weergegeven bedrag van de zorgtoeslag is per maand. Partner is de eventuele toeslagpartner welke bij de belastingdienst is geregistreerd. De hoogte hiervan is het totaalbedrag van de toeslagen bij elkaar opgeteld.

Bruto inkomen Alleenstaand Met partner
€ 19.000 € 88,- € 170,-
€ 19.500 € 88,- € 170,-
€ 20.000 € 88,- € 170,-
€ 20.500 € 84,- € 165,-
€ 21.000 € 78,- € 160,-
€ 21.500 € 73,- € 154,-
€ 22.000 € 67,- € 149,-
€ 22.500 € 62,- € 143,-
€ 23.000 € 56,- € 137,-
€ 23.500 € 50,- € 132,-
€ 24.000 € 45,- € 126,-
€ 24.500 € 39,- € 121,-
€ 25.000 € 34,- € 115,-
€ 25.500 € 28,- € 109,-
€ 26.000 € 22,- € 104,-
€ 26.500 € 17,- € 98,-
€ 27.000 € 11,- € 93,-
€ 27.500 € 6,- € 87,-
€ 28.000 € 81,-
€ 28.500 € 76,-
€ 29.000 € 70,-
€ 29.500 € 65,-
€ 30.000 € 59,-
€ 30.500 € 53,-
€ 31.000 € 48,-
€ 31.500 € 42,-
€ 32.000 € 36,-
€ 32.500 € 31,-
€ 33.000 € 25,-
€ 30.500 € 20,-
€ 34.000 € 14,-
€ 34.500 € 8,-
€ 35.000 € 3,-

Hoe en waar kan ik zorgtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen? Dat kan met ‘Mijn Toeslagen’, op de website van de belastingdienst.

Uitbetaling van zorgtoeslag 2017 - de datums:

De Belastingdienst zal de toeslag op de onderstaande datums betalen vanaf de ING Bank. Heb je een rekeningnummer opgegeven van een andere bank, dan kan er 1 dag vertraging optreden. Het voorschot van januari 2017 is op 20 december jl. al betaald. Heb je nog geen zorgtoeslag 2017 aangevraagd, dan kan dat tot 1 september 2018.

* 20 januari
* 22 februari
* 21 maart
* 20 april
* 20 mei
* 20 juni
* 20 juli
* 22 augustus
* 20 september
* 20 oktober
* 20 november
* 20 december

Wanneer je aan ze gestelde voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Voordat je gaat aanvragen willen we je volledig op de hoogte brengen van enkele uitzonderingen. Je komt namelijk niet in aanmerking voor zorgtoeslag 2017 wanneer:
* Je militair bent
* Je gedetineerd bent
* Je alleen in Nederland bent om te studeren
* Je gemoedsbezwaard bent en dus geen zorgverzekering hebt