Wordt kinderopvang vergoed door de verzekering?

Veel ouders met jonge kinderen weten dat kinderopvang een vaak dure aangelegenheid is. De ‘standaard’ kinderopvang wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit wordt echter anders wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Kinderopvangvergoeding bij ziekenhuisopname

Tijdens een ziekenhuisopname kun je tijdelijk of langdurig niet voor jouw kinderen zorgen. Een ziekenhuisopname kan zich bijvoorbeeld voordoen na een ongeval of operatie, waarna je niet meer zelfstandig jouw kinderen kunt opvangen. Kinderopvang bij ziekenhuisopname wordt niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering, maar je kunt je hier wel aanvullend voor verzekeren.

Kinderopvang vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om je met een aanvullende verzekering voor kinderopvang te verzekeren. Dit kan dan bijvoorbeeld vanaf de 11e aaneengesloten dag ziekenhuisopname zijn, waarbij er een maximum is vastgesteld voor het uit te keren bedrag en een maximum aantal maanden waarin je gebruik maken van deze vergoeding.

Vergoeding kinderopvang zorgverzekering

Wat en hoeveel precies vergoed wordt door de verzekeraar, hangt af van de polisvoorwaarden van jouw aanvullende verzekering. Sommige verzekeraars hebben bijvoorbeeld beperkende voorwaarden, zoals limieten aan de maximum leeftijd van kinderen. Er kan ook een limiet gesteld worden aan het aantal dagen dat je bent opgenomen in het ziekenhuis. Een andere beperkende voorwaarde kan zijn dat je meerdere dagen aaneengesloten in het ziekenhuis  moet zijn opgenomen, alvorens je een vergoeding ontvangt. Controleer dit dus in de polisvoorwaarden.

De beste en goedkoopste zorgverzekeringen voor jou op een rijtje!