Eigen bijdrage ziektekosten 2024

eigen bijdrage in geldVoor bepaalde vormen van zorg betaal je een eigen bijdrage voor de gemaakte ziektekosten. Dit is niet hetzelfde als je eigen risico. Eigen bijdrage en eigen risico staan compleet los van elkaar. De eigen bijdrage die je dient te betalen voor zorg is wettelijk bepaald en deze is dus bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Ziektekosten waarbij een eigen bijdrage geldt worden eerst daarvan betaald. Het bedrag dat overblijft wordt door de zorgverzekeraar betaald, soms is hier ook nog het eigen risico van toepassing. gaat van het eigen risico af. Voor sommige zorgkosten waar de eigen bijdrage op van toepassing is kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten

Eigen Bijdrage overzicht 2024

Medicijnen

Ook voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Vanuit de overheid is voor alle medicijnen een maximale vergoeding vastgesteld. Vaak zijn dit alle kosten van de medicijnen maar soms moet je nog een eigen bijdrage betalen. Per medicijn is deze bijdrage verschillend. Omdat dit soms heel duur kan zijn compenseren veel verzekeraars deze kosten. Er wordt dan een vergoeding voor de eigen bijdrage in de polis opgenomen.

Kraamzorg

De verplichtte eigen bijdrage kraamzorg 2023 is € 4,80 (per uur). Dit is vastgesteld door het College van Zorgverzekeraars en dus voor iedereen hetzelfde. Je kunt je voor deze kosten wel aanvullend verzekeren zodat je zelf geen eigen bijdrage kraamzorg meer hoeft te betalen. Er is keuze om een gedeelte of de gehele eigen bijdrage kraamzorg te vergoeden. Meer over deze aanvullende zorgverzekering vind je op de pagina zwangerschap.

Ziekenhuisbevalling

Wanneer je in het ziekenhuis bevalt met medische indicatie dan worden alle ziektekosten vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Heb je echter geen medische indicatie en wil je toch poliklinisch bevallen dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten gelden voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis en in een kraamhotel. In 2024 is de eigen bijdrage voor een ziekenhuis bevalling zonder medische indicatie maximaal € 525,85. Afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering krijg je dit deels of volledig vergoed.

Eigen bijdrage WLZ (ook voor verzorgingshuis en verpleeghuis)

De kosten voor het verblijven in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hier gelden 2 soorten eigen bijdrage, namelijk lage eigen bijdrage en hoge eigen bijdrage. In de meeste gevallen betaal je de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage. Wat daarna betaald moet worden hangt af van je persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. In 2024 kan de “lage” eigen bijdrage oplopen tot 800-900 euro. De hoge eigen bijdrage loopt zelfs op tot rond de € 2.500,- per maand.

Eigen bijdrage voor brillen en / of lenzen

Een vergoeding voor brillen of lenzen valt niet onder de basiszorgverzekering. Je kunt ervoor kiezen om je aanvullend te verzekeren voor een bril of lenzen. Je verzekert je dan voor een maximaal bedrag voor een aantal jaar. De overige kosten zijn voor eigen rekening. Bij brillen of lenzen kun je naast deze aanvullende verzekering geen vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage tandarts 2024

Voor een prothese geldt er 25% eigen bijdrage, overige kosten worden door de basisverzekering gedekt. Voor de gemaakte kosten van het klikgebit dien je een bijdrage van 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak zelf te betalen. Door te kiezen voor een tandartsverzekering kun je je verzekeren voor alle tandartskosten.

Beste verzekering kiezen en de goedkoopste basisverzekering afsluiten!