DBC code zoeken – De declaratiecodes

Een DBC declaratiecode is een 6-cijferige code waarmee men het zorgproduct omschrijft en meteen ook het tarief of de afgesproken prijs aangeeft. De codes zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De eerste twee cijfers zijn altijd 14, 15, 16 of 17.
Deze codes betekenen het volgende:

14: Zorg vanuit de basisverzekering met een wettelijk vastgesteld tarief.
15: Zorg vanuit de basisverzekering met een onderhandeld tarief.
16: Zorg buiten de basisverzekering om met een wettelijk vastgesteld tarief.
17: Zorg buiten de basisverzekering om met een onderhandeld tarief.

Voor een lijst met alle declaratiecodes waarop je kunt zoeken kun je terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Uitgebreid zoeken op ‘zorgproductcode, declaratiecode of omschrijving’.
Website: Nederlandse Zorgautoriteit.

DBC Code zoeken – uitleg van zorgproducten

Logo Nederlandse ZorgautoriteitJaarlijks ontvangen we allemaal wel eens een zorgnota. Vaak merk je hier niet veel van, je krijgt wel bericht als dit gevolg heeft voor je eigen risico. Alle behandelingen welke in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering moeten worden gespecificeerd met een DBC Declaratiecode. Dit is van toepassing op de basisverzekering en alle aanvullende verzekeringen zoals tandartsverzekeringorthodontiealternatieve geneeswijzen en alle andere behandelingen waarvoor je een verzekering kunt afsluiten.

Maar wat staat er nu eigenlijk allemaal op die zorgnota? Wanneer je medische zorg krijgt worden niet alle kosten los in rekening gebracht maar wordt er gebruik gemaakt van een DBC-code, oftewel een Diagnose Behandelcombinatie code, ook wel bekend als DBC-zorgproductcode.

Zorgverleners brengen op deze manier een heel behandeltraject in één keer in rekening. De zorgnota bestaat dan bijvoorbeeld uit de onderzoeken voor de diagnose, zorgactiviteiten zoals ziekenhuisopnames en polikliniekbezoeken en eventuele operaties. Maar ook laboratoriumonderzoeken worden in de DBC-code opgenomen.

Wat betekenen alle begrippen op je zorgnota:

DBC-zorgproduct: Een DBC-zorgproduct is een verzamelnaam voor alle onderdelen van je behandeling. Bij een DBC-zorgproduct voor blindedarmoperatie word dus niet alleen de operatie gerekend maar ook alle onderzoeken en behandelingen voorafgaande aan de operatie en alle nabehandelingen.
Startdatum of begindatum: Dit is de datum van de beste behandeling of consult in verband met de betreffende ziekte of aandoening.
Einddatum: Dit is de datum waarop het DBC-zorgproduct eindigt, als de behandeling word afgesloten.
Aantal zorgactiviteiten: Het aantal keer dat een bepaald onderdeel is uitgevoerd.
Zorgactiviteit: Benaming van de zorgactiviteit, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, röntgenfoto, operatie of consulten.
Uitvoerdatum zorgactiviteit: De datum waarop een zorgactiviteit is uitgevoerd.
Consumentenomschrijving DBC-code: Duidelijke omschrijving van het DBC-zorgproduct.
Declaratiecode: Dit is een 6-cijferige code waarin staat welke DBC-zorgproducten je hebt gehad en of je deze vergoed krijgt. Lees hieronder waar de declaratiecode precies uit bestaat.

De beste en goedkoopste zorgverzekeringen voor jou op een rijtje!