Zorgverzekering 2022

Wat gaat er veranderen? Alles over de nieuwe zorgverzekering 2022!

Zorgpremie flink omhoog

Zoals het nu lijkt gaat de premie behoorlijk stijgen in 2022. Schattingen lopen uiteen van 4 tot wel 15 euro per maand voor de basisverzekering. Ook aanvullende pakketten zullen licht stijgen, maar dit verschil is wel kleiner omdat anders de voordelen van het pakket verdwijnen.

Basisverzekering verder uitgekleed

Bepaalde medicatie en behandelingen zullen verdwijnen uit de basisverzekering. Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden is het nodig om kostbare zorg extra tegen het licht te houden. Vooral waar er twijfels zijn over de medische voordelen.

Eigen risico blijft € 385

Ook nog goed nieuws onder de zon, want het eigen risico blijft gelijk volgend jaar. Geen verhoging dus, en er gaan zelfs geruchten dat de overheid het eigen risico in de toekomst wil verlagen of helemaal afschaffen om het zorgsysteem meer solidair te maken.

Binnenkort zal deze pagina een update krijgen met alle veranderingen voor de zorgverzekering 2022. Hieronder alles over de zorgverzekering 2021.

Er is weer behoorlijk gesleuteld aan de basisverzekering (2021). Er is vooral positief nieuwe te melden het het aankomende jaar, want er zijn diverse vergoedingen toegevoegd aan de basisverzekering. We zetten het graag voor je op een rij!

Overzicht veranderingen Zorgverzekering 2021

 • De zorgpremie zal gemiddeld 5 euro per maand duurder zijn
 • De zorgtoeslag is verhoogd naar maximaal € 2496,- voor toeslagpartners en € 1294,- voor alleenstaanden.
 • Diverse vergoedingen voor medicijnen zijn toegevoegd
 • De collectieve korting blijft 5%, loopt af in 2023.

Door de wijzigingen loont het dit jaar nog meer om de zorgverzekering goed te vergelijken. Je hebt namelijk al een goedkope zorgverzekering vanaf € 83,25 per maand.

Maandpremie basisverzekering

De rekenpremie van de basisverzekering is 59 euro op jaarbasis hoger geworden. In 2021 is de rekenpremie van de basisverzekering € 1473,- per jaar. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat ze met de premie doen.

Eigen risico

Het eigen risico is al jaren op rij gelijk, het zit wat dat betreft “op slot”. Ook in 2021 betaal je dus minimaal € 385 eigen risico. Of je kiest voor een verhoogd vrijwillig eigen risico, in stappen van 100 euro tot maximaal € 885. Hierdoor wordt je zorgpremie flink goedkoper.

Zorgtoeslag 2021 omhoog

De maximale zorgtoeslag voor 2021 stijgt met € 46 voor alleenstaanden en € 108 voor huishoudens met meerdere personen. Een aardige meevaller aangezien waardoor de prijsstijging van de zorgverzekering voor laag en middelinkomens per saldo gering is!

Collectieve korting lager

Veel collectieve kortingen zijn afgeschaft, en waar ze nog wel bestaan zijn ze nu maximaal 5% op de basisverzekering. Dit was tot 2019 maximaal 10% maar het kabinet heeft dit verlaagd. Waarschijnlijk ben je nu zonder collectief goedkoper uit bij een andere zorgverzekeraar!

Stoppen met roken geen eigen risico

Voor professionele stoppen-met-roken campagnes geldt geen eigen risico meer in 2021. Dit gaat om gedragsmatige ondersteuning in combinatie met begeleiding en medicatie. Geldig voor 1 stoppoging.

Logeervergoeding ver reizen

Als je ver moet reizen voor een behandeling geldt er een vergoeding van max. € 75 per nacht als er sprake is van een behandeling die minstens 3 dagen op een rij duurt. Op dit moment ontvang je een vergoeding voor de vervoerskosten, volgend jaar heb je de keuze waarvoor je kiest.

Medicijnen en behandelingen

 • Fampyra toegevoegd
 • Durvalumab toegevoegd
 • Abemaciclib toegevoegd
 • Fysiotherapie reumapatienten toegevoegd (RA & SpA)
 • Lynperza en axicabtagene ciloleucel toegevoegd

Apotheekbereiding geneesmiddelen

De apotheekbereiding wordt vergoed voor dure geneesmiddelen, ook als die door hoge kosten (nog) niet zijn toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Specialistische zorg

Voor specialistische zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten is een vergoeding toegevoegd aan de basisverzekering als deze gegeven wordt door een specialist.

Veranderingen zorgpolis 2019: aanpassingen basispakket zorgverzekering

Het basispakket wordt in 2019 weer een stukje uitgebreid. Dat is positief nieuws. Wat ook goed nieuws is, is dat het eigen risico gelijk blijft op 385 euro. Nieuw is echter de eigen bijdrage voor medicijnen. Hierover later meer!

 • Oefentherapie COPD volledig vergoed: eerder alleen vanaf 20e behandeling. In eerste jaar max. 70 behandelingen. Daarna afhankelijk van situatie.
 • Vergoeding zittend ziekenvervoer verruimd: van en naar consulten, onderzoeken, controles.
 • GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie). Behandelprogramma voor mensen met overgewicht. N.a.v. doorverwijzing huisarts vergoeding volledige vergoeding.
 • Geen vergoeding meer voor medicijnen Parcetamol 1000 mg, vitamine D en calcium: verdwijnen uit basispakket
 • Eigen risico blijft 385 euro net als voorgaande jaren
 • Invoering eigen bijdrage medicijnen: kiest u voor duurdere variant van een middel i.p.v. goedkoopste merk, dan eigen bijdrage betalen!

Veranderingen in de basiszorgverzekering in 2018

De verzekering die jaar na jaar de meeste veranderingen doormaakt is de zorgverzekering. Ook voor 2018 zijn er een behoorlijk aantal veranderingen doorgevoerd. ‘Positief voor ons allen is: het eigen risico blijft ongewijzigd: € 385,- en maximaal vrijwillig tot € 885,-.

De belangrijkste veranderingen voor de basiszorgverzekering van 2018:

* Volledige vergoeding medisch noodzakelijke besnijdenis.
* Volledige vergoeding ooglidcorrectie door verlamming of verslapping.
Tijdelijk verblijf in een zorginstelling wordt volledig vergoed.
Chronische darmverstopping: de zenuwbehandeling sacrale neuromodulatie (experimenteel) wordt vergoed.
Fysiotherapie behandelingen voor etalagebenen (fase 2) wordt volledig vergoed (vaak meer dan 30 behandelingen).
Vervanging tanden wordt nu ook vergoed. Tot de leeftijdsgrens van 23 jaar krijg je volledige dekking voor kunsttanden.
Eigen bijdrage klikgebit: 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak dien je zelf te betalen per 2018.

Mogelijk wordt het eigen risico niet doorgerekend aan je voor:
* Dieetvoeding (recept door diëtist of arts).
* Stimulerende programma’s op het gebied van roken, overgewicht, diabetes en depressie.
De zorgverzekeraar heeft hierin vrije keuze. Verwacht je hier gebruik van te willen maken let er dan op dat dit in de basiszorgverzekering vergoed wordt in je nieuwe zorgpolis 2018.

De stijging van de zorgpremie basiszorgverzekering: circa € 10,- per maand. Alle zorgpremies stijgen tussen de 5% en 10%. Daarentegen zal de zorgtoeslag ook stijgen met enkele euro’s per maand.

De Zvw (Zorgverzekeringswet) gaat omlaag voor gepensioneerden van 5.5% naar 5.4% en voor ZZP / Eigen onderneming van 6.75% naar 6.65%.

De maximale eigen bijdrage WMO wordt fors verlaagd van € 1460,- naar € 63,-.

Ziekenhuistarieven worden steeds meer openbaar. Bij CZ, Anderzorg, Menzis en VGZ weet je vooraf wat een ziekenhuis behandeling gaat kosten, handig om te weten i.v.m. je eigen risico.

Zilveren Kruis heeft zijn ziekenhuistarieven openbaar gemaakt als het gaat om bloedonderzoek, een echo, een MRI, CT-scan en rontgenfoto. Hierop is het eigen risico van toepassing.

Beste verzekering kiezen en de goedkoopste basisverzekering afsluiten!