Veranderingen

Zorgverzekering veranderingen – Vergoedingen & wijzigingen 2019

Beste Zorgverzekeraar 2019Zorgpremie € 79.95 tot € 116.30Premie
Vanaf € 79,95 = goedkoopste van NL€ 101,95Bekijk
Incl 10% korting bij VGZ€ 105,95Bekijk
Beste prijs: 100% vrije zorgkeuze ziekenhuizen€ 109,95Bekijk
Beste in aanvullende modules€ 109,95Bekijk
Beste goedkope met vrije zorgkeuze€ 116,30Bekijk
Allemaal vergelijkenBekijk

Veranderingen zorgpolis 2019: aanpassingen basispakket zorgverzekering

Het basispakket wordt in 2019 weer een stukje uitgebreid. Dat is positief nieuws. Wat ook goed nieuws is, is dat het eigen risico gelijk blijft op 385 euro. Nieuw is echter de eigen bijdrage voor medicijnen. Hierover later meer!

  • Oefentherapie COPD volledig vergoed: eerder alleen vanaf 20e behandeling. In eerste jaar max. 70 behandelingen. Daarna afhankelijk van situatie.
  • Vergoeding zittend ziekenvervoer verruimd: van en naar consulten, onderzoeken, controles.
  • GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie). Behandelprogramma voor mensen met overgewicht. N.a.v. doorverwijzing huisarts vergoeding volledige vergoeding.
  • Geen vergoeding meer voor medicijnen Parcetamol 1000 mg, vitamine D en calcium: verdwijnen uit basispakket
  • Eigen risico blijft 385 euro net als voorgaande jaren
  • Invoering eigen bijdrage medicijnen: kiest u voor duurdere variant van een middel i.p.v. goedkoopste merk, dan eigen bijdrage betalen!

* De premie is de goedkoopste basis ziektekostenverzekering voor 2018 met € 385,- eigen risico.
Nog meer geld besparen? Vergelijk en kies de goedkoopste zorgverzekering.

Veranderingen in de basiszorgverzekering in 2018 t.o.v. 2017

Veranderingen zorgverzekeringDe verzekering die jaar na jaar de meeste veranderingen doormaakt is de zorgverzekering. Ook voor 2018 zijn er een behoorlijk aantal veranderingen doorgevoerd. ‘Positief voor ons allen is: het eigen risico blijft ongewijzigd: € 385,- en maximaal vrijwillig tot € 885,-.

De belangrijkste veranderingen voor de basiszorgverzekering van 2018:

* Volledige vergoeding medisch noodzakelijke besnijdenis.
* Volledige vergoeding ooglidcorrectie door verlamming of verslapping.
Tijdelijk verblijf in een zorginstelling wordt volledig vergoed.
Chronische darmverstopping: de zenuwbehandeling sacrale neuromodulatie (experimenteel) wordt vergoed.
Fysiotherapie behandelingen voor etalagebenen (fase 2) wordt volledig vergoed (vaak meer dan 30 behandelingen).
Vervanging tanden wordt nu ook vergoed. Tot de leeftijdsgrens van 23 jaar krijg je volledige dekking voor kunsttanden.
Eigen bijdrage klikgebit: 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak dien je zelf te betalen per 2018.

Mogelijk wordt het eigen risico niet doorgerekend aan je voor:
* Dieetvoeding (recept door diëtist of arts).
* Stimulerende programma’s op het gebied van roken, overgewicht, diabetes en depressie.
De zorgverzekeraar heeft hierin vrije keuze. Verwacht je hier gebruik van te willen maken let er dan op dat dit in de basiszorgverzekering vergoed wordt in je nieuwe zorgpolis 2018.

De stijging van de zorgpremie basiszorgverzekering: circa € 10,- per maand. Alle zorgpremies stijgen tussen de 5% en 10%. Daarentegen zal de zorgtoeslag ook stijgen met enkele euro’s per maand.

De Zvw (Zorgverzekeringswet) gaat omlaag voor gepensioneerden van 5.5% naar 5.4% en voor ZZP / Eigen onderneming van 6.75% naar 6.65%.

De maximale eigen bijdrage WMO wordt fors verlaagd van € 1460,- naar € 63,-.

Ziekenhuistarieven worden steeds meer openbaar. Bij CZ, Anderzorg, Menzis en VGZ weet je vooraf wat een ziekenhuis behandeling gaat kosten, handig om te weten i.v.m. je eigen risico.

Zilveren Kruis heeft zijn ziekenhuistarieven openbaar gemaakt als het gaat om bloedonderzoek, een echo, een MRI, CT-scan en rontgenfoto. Hierop is het eigen risico van toepassing.