zorgverzekering

Zorgtoeslag 2017 aanvragen vanaf 18 jaar - Zorgverzekering voor jongeren:

  • Kenmerk
  • Zorgpremie 78.00 tot € 96.90

* Premies zijn de goedkoopste basis ziektekostenverzekeringen voor 2017 met € 885,- eigen risico.
Voor premies van alle zorgverzekeringen met een minimaal eigen risico van € 385,- kijk hier.

Zorgtoeslag 2017 aanvragen

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een toeslag voor je zorgverzekering welke de overheid zal uitbetalen, maar hiervoor dien je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook een eventuele toeslagpartner moet aan deze gestelde voorwaarden voldoen. Wanneer zorgtoeslag 2017 aanvragen? Dat kan nu al direct: klik hier voor zorgtoeslag aanvragen.

Voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag in 2017:

* Je dient een eigen zorgverzekering te hebben (geldt voor: jongeren van 18 jaar en ouder)
* Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning
* Je moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
* Je inkomen en vermogen mogen een maximum hoogte niet overschrijden

Wanneer je aan deze gestelde voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Voordat je gaat aanvragen willen we je volledig op de hoogte brengen van enkele uitzonderingen. Je komt namelijk niet in aanmerking voor zorgtoeslag in 2017 wanneer:
* Je militair bent
* Je gedetineerd bent
* Je alleen in Nederland bent om te studeren
* Je gemoedsbezwaard bent en dus geen zorgverzekering hebtDe hoogte van je zorgtoeslag kan in 2017 tussen € 2,- en € 158,- liggen. Dit hangt af van je inkomen en of je wel of geen toeslagpartner hebt. Bij een inkomen vanaf € 27.500, zonder toeslagpartner, krijg je geen zorgtoeslag. Heb je wel een toeslagpartner (van 18 jaar of ouder) dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 33.500. De uitbetaling van zorgtoeslag gebeurd maandelijks tussen de 20e en 22e van de betreffende maand.

Maar wat is een toeslagpartner? Dit is je echtgenoot of een geregistreerd partner. Maar ook iemand waarmee je op hetzelfde adres woont kan in sommige gevallen je toeslagpartner zijn. Op de website van de Belastingdienst vind je een makkelijk hulpmiddel om uit te zoeken of je wel of geen toeslagpartner hebt. Houd er rekening mee dat wanneer je halverwege een jaar een toeslagpartner krijgt je de al ontvangen zorgtoeslag volledig terug moet betalen.

Uitbetaling van zorgtoeslag 2017 - de datums:

De Belastingdienst zal de toeslag op de onderstaande datums betalen vanaf de ING Bank. Heb je een rekeningnummer opgegeven van een andere bank, dan kan er 1 dag vertraging optreden. Het voorschot van januari 2017 is op 20 december jl. al betaald. Had je in 2016 al recht op zorgtoeslag, dan is de hoogte van deze toeslag met enkele euro's verhoogd. Heb je nog geen zorgtoeslag 2017 aangevraagd, dan kun je dit doen op de website van de Belastingdienst.

* 20 januari
* 22 februari
* 21 maart
* 20 april
* 20 mei
* 20 juni
* 20 juli
* 22 augustus
* 20 september
* 20 oktober
* 20 november
* 20 december